No 76 Choralkantaten 7

Tue 16.06.2020  »  11:30 bis 13:00 Uhr
Nikolaikirche

– J. S. Bach: Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 180 – J. S. Bach: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 38 – J. S. Bach: Mache dich, mein Geist, bereit, BWV 115

Vakaré Petroliūnaité (Sopran), Hannah Penn (Alt), Leslie Green (Tenor), Jacob William Herbert (Bass), Bach Cantata Choir Portland (USA), Leipziger Barockorchester, Leitung: Ralph Nelson

Kartenpreis: € 32,00
ermäßigt: € 26,00
2479083%2411950242